Wednesday, September 6th
4:00PM GMT
Kondistreninga Online - 3, 2, 1 min x 4
Group Ride
event-snapshot
EVENT DESCRIPTION
Denne gangen blir det 4 serier, og i hver serie løper vi 3 minutter, 2 minutter og 1 minutt. Du løper så intensivt som du selv ønsker, men prøv gjerne å øke hastigheten litt jo kortere draget blir. For eksempel kan du kjøre 3-minutteren på noe rundt 5-kilometersfart, 1-minutteren på 3-kilometersfart og 2-minutteren noe midt imellom. Eller raskere – eller langsommere. Opp til deg med andre ord. Pausene holder vi konstant på 1 minutt.